תביעת מזונות לפני גירושין באשדוד

תביעת מזונות לפני גירושין באשדוד

מהי תביעת מזונות לפני גירושין באשדוד?

בדרך כלל כאשר אנשים מדברים על תביעת מזונות הם מתכוונים למזונות שיינתנו לאחר שהגירושין נכנסו לתוקף. יחד עם זאת, כפי שנראה בהמשך ניתן בהחלט להגיש תביעת מזונות לפני גירושין באשדוד ובמקומות נוספים, והיא עשויה לעסוק במזונות האישה ובמזונות הילדים כאחד.

 

סמכות מתן הגט

חשוב להבין כי ישנן שתי ערכאות המטפלות בישראל בהליכי גירושין, בתי המשפט לענייני משפחה ובתי דין רבניים. אמנם שני הגופים הללו רשאים לדון בכלל הסוגיות כמו המשמורת, הסדרי השהות, חלוקת הרכוש ודמי המזונות לילדים ולאישה. ואולם, רק בתי הדין הרבניים רשאים לפסוק על סיום קשר הנישואין, כלומר הגט, מפני שמדובר בתחום דתי מעיקרו לפי הנהוג בארצנו. במילים אחרות, ייתכן מצב שבו תביעת מזונות או כל סוגיה אחרת הקשורה לגירושין מתבררת בבית משפט לענייני משפחה, בעוד במתן הגט עוסק בית הדין הרבני. יחד עם זאת, יש להדגיש כי תביעת דמי מזונות ילדים תידון על ידי בית דין רבני רק במידה ששני בני הזוג מסכימים לכך, שאם לא כן היא תידון בבית משפט לענייני משפחה.

 

מזונות אישה ומזונות ילדים

תביעת מזונות לפני גירושין באשדוד יכולה לעסוק במזונות אישה, במזונות ילדים או בשניהם יחדיו. באשר למזונות האישה, מדובר בסכומים בהם מחויב הבעל כל עוד לא ניתן הגט וניתנה הפסיקה של בית הדין הרבני, אשר מטרתם היא לשמר את רמת החיים בה הורגלה האישה עד כה בבחינת דיור, הוצאות הבית, בילויים, קוסמטיקה וכדומה. יש לציין כי הדיונים במזונות עשויים להיות ממושכים, ועל מנת שהאישה לא תישאר בתקופה זו ללא הכנסה מספקת, ניתן להגיש תביעה לדמי מזונות זמניים. כלומר, דמי מזונות הנפסקים באופן מיידי ולמעשה במרבית המקרים הם גם יהוו את הבסיס לדמי המזונות הקבועים.

כאמור, התביעה יכולה לכרוך גם את מזונות הילדים. למעשה, כאן אין זה משנה האם בני הזוג נשואים או גרושים, שכן הבעל בכל מקרה חייב לשאת בהוצאות הקשורות לגידולם של ילדיו. מדובר בצרכיהם הבסיסיים כגון מדור, הלבשה, רפואה, חינוך, מזון וכדומה, וכן צרכים שאינם הכרחיים כמו חוגים, שיעורים פרטיים וכן הלאה – אשר להם תהיה לעיתים שותפה גם האם. ראוי לציין כי במקרים רבים, מבחינתה של האישה ישנה עדיפות להגשת תביעת מזונות אל בית המשפט לענייני משפחה, ואילו מבחינת הגבר יש עדיפות להגשתה אל בית הדין הרבני. זאת, בין היתר, לאור מספר הדיונים הדרושים לפסיקת מזונות זמניים, לאור הסכומים הנפסקים עצמם, התחשבות יתרה ביכולת ההשתכרות של הבעל ובחינה מדוקדקת יותר של הכנסתו בבית משפט לענייני משפחה, ועוד.

לפרטים נוספים בנושא, לקבלת ליווי משפטי ולקביעת פגישה עם עו"ד לדיני משפחה באשדוד, התקשרו לטלפון 08-8678338.

סגירת תפריט