המשרד נותן ייעוץ וליווי משפטי בעניני הוצאה ככלל ובעיקר בענינים כדלקמן:

ביצוע פסקי דין של בית המשפט לעניני משפחה: הליכי ביצוע בתבענה לאיזון משאבים, תבענה לפירוק שיתוף ובתבענות בענייניו של קטין – בענינים אלו מוקנית סמכות הביצוע לביהמ"ש לעניני משפחה

ביצוע ומימוש פסקי דין בעניין מזונות: הוצאת פקודות מאסר נגד חייב בשל אי תשלום, טענות פרעתי של החייב, שיפוי בהליכים לגביית מזונות, פקיעת החיוב בהליכים לגביית מזונות, ביטול צו הבאה או צו מעצר.

המשרד עוסק גם בהליכי פשיטת רגל, הגשת בקשות לחייב מוגבל באמצעים, פריסת חובות (צו תשלומים), איחוד תיקים, מימוש משכון, כינוס נכסים, הוצאה לפועל של שטרות

המשרד נותן ייעוץ וליווי משפטי בעניני הוצאה ככלל ובעיקר בענינים כדלקמן:

  • פשיטת רגל התנגדות לביצוע שטר.
  • חקירת יכולת. איחוד תיקים.
  • נקיטת הליכים לפני אזהרה. חייב מוגבל באמצעים.
  • עיכוב יציאה מהארץ. הוצאת צווי מאסר.
  • עיקולים- כולל עיקולים אצל צד ג.

משרדינו מתמחה בתחום הוצאה לפועל הן בייצוג זוכים והן בייצוג חייבים.

ייצוג זוכים

סוגי העניינים בהם ניתן ייצוג לזוכים במשרדינו הינם: גביית שיקים ושטרי חוב, ביצוע פסקי דין בהוצאה לפועל ומזונות.

במסגרת ההליכים בתיק הוצאה לפועל ניתן לפעול כנגד החייב בהליכים הבאים: עיקול מיטלטלין, עיקול חשבונות בנק, עיקול משכורת, עו"ד עיקולי רכב, עו"ד עיקול מקרקעין, צו מאסר צו עיכוב יציאה מהארץ.

ייצוג חייבים

משרדינו מתמחה בייצוג חייבים בלשכת הוצאה לפועל, בכלל זאת ליווי חייב בחקירת יכולת, בקשה לצו תשלומים, בקשה להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים ובקשה לאיחוד תיקים, בקשת חייב לפשיטת רגל.

כמו כן, משרדינו מתמחה בהגשת התנגדות לביצוע שטר והגשת בקשות בטענת פרעתי.

ביצוע פסקי דין של בית המשפט לעניני משפחה: הליכי ביצוע בתבענה לאיזון משאבים, תבענה לפירוק שיתוף ובתבענות בענייניו של קטין – בענינים אלו מוקנית סמכות הביצוע לביהמ"ש לעניני משפחה.

ביצוע ומימוש פסקי דין בעניין מזונות: הוצאת פקודות מאסר נגד חייב בשל אי תשלום, טענות פרעתי של החייב, שיפוי בהליכים לגביית מזונות, פקיעת החיוב בהליכים לגביית מזונות, ביטול צו הבאה או צו מעצר.

סגירת תפריט