ירושה, עזבון וצאוות דיני הירושה והעזבון, מטבעם נוגעים לכל אדם, ולפיכך פרישתם הינה בהיקף רחב ביותר והשפעתם הינה בתחומי חיים רבים.

המשרד עוסק במכלול ומתמחה במכלול החוקים וההלכות הדנים בנושאים הללו, תוך שימת דגש על המשמעויות הפרקטייות של נושאים אלו.

כידוע שני פנים לצורת הירושה- האחד ירושה על פי דין והשני ירושה על פי צוואה.

ירושה על פי דין – כולל מכלול נושאים ותתי נושאים ובהם – זכות הירושה של בן זוג (הן מקשר נישואין והן מכוח הלכת השתוף, מכוח חוק יחסי ממון ובחינת מעמד הכתובה ומעמד מול יורשים אחרים), זכות ירושה של קרובי המוריש (סולם העדיפויות), חלפיו של היורש וכיוצ"ב.

ירושה על פי צוואה – צוואה בכתב יד או צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צואה בעל פה, ביטול צוואה , פירוש צוואות.

כמו כן עוסק המשרד בענייני הנובעים מעניין זה כגון: מזונות מן העזבון, הוצאת צו ירושה וצו קיום צוואה, התנגדויות לצו קיום צוואה, הנהלת עזבון.

בקשות למינוי אפוטרופוס:

המשרד עוסק גם בייעוץ משפטי בהכנת וייצוג בבקשות למינוי אפוטרופוס. בעניין זה יש ליקח בחשבון את סוגי האפוטרופסיות (אפוטרופוס לגוף / לדין/ לרכוש / הורים) כמו כן את הגורשמים המעורבים (משפחה , משרד הרווחה והאפוטרופוס הכללי) מיהו החסוי (חסוי – שאינו מסוגל לדאוג לעניניו המשפטיים, כולל פסול דין, קטין ללא הורים, עובר, אדם לא מזוהה), זהות האפוטרופוס (קרובי משפחה, אנשים זרים, תאגידים, והאפוטרופוס הכללי), תהליך המינוי ( הגשת הבקשה ושמיעתה, שמיעת החסוי, קבלת הסכמת האפוטרופוס, ואישור ביהמ"ש) כמו כן עוסק המשרד בעניינים הנלוים לבקשות אלו, (יחסי האפוטרופוס אל מול האפוטרופוס הכללי, השקעת כספי החסוי, שחרור אפוטרופוס) ועוד.

סגירת תפריט