מקרקעין

למשרדנו ניסיון בליווי עסקאות מקרקעין- חוזי מכירה, והשכרה של דירות, חנויות, מגרשים ונכסים מסחריים, לרבות רכישת נכסים בהליכי כינוס נכסים, , הסכמי שיתוף ופירוק במקרקעין.

מכירה ורכישה של דירות יד שנייה

ליווי, ייצוג וטיפול בכל השלבים המקדמיים, בשלבי המשא ומתן, עריכת ההסכם, בדיקת הזכויות של הנכס (לרבות במינהל מקרקעי ישראל ובחברות המשכנות), בדיקת עיקולים, משכנתאות, שעבודים, וכדומה עד להשלמת העסקה במלואה ורישום הזכויות.

רכישת דירות חדשות מקבלן

ליווי והדרכה של הרוכשים בשלבי ניהול המו"מ מול הקבלן, בדיקה מקיפה ומעמיקה של תנאי חוזה המכר תוך שימת דגש על זכויות הרוכשים, בדיקת הבטוחות המוצעות על ידי הקבלן, ועוד.

חוזי שכירות

עריכת הסכם השכירות, וידוא ובדיקת זכויות המשכיר בנכס, בדיקת הערבים המוצעים, והעמדת בטוחות מתאימות.

סילוק שוכר שאינו משלם

למשרד ניסיון בפינוי שוכרים שאינם משלמים ו/או מפרים את תנאי חוזי השכירות ו/או גורמים נזקים וכיוצ"ב והוצאתם מהדירה באופן מהיר תוך מזעור מרבי של נזקי המשכיר.

תביעות נגד קבלנים ( איחור במסירה, ליקויי בניה, אי התאמה ) 

למשרד נסיון בהגשת תביעה נגד קבלנים למיצוי זכויות רוכשים ברכישת דירה "על הנייר" או דירה חדשה מקבלן. 
בפס"ד שניתן לאחרונה בו המשרד ייצג את התובעים (זוג רוכשים) נגד חברה קבלנית באשדוד התקבלו כמעט כל רכיבי התביעה.
 
ראה ת"א  15854-11-18 :
 
  1. התוצאה היא שהתביעה מתקבלת בחלקה והנתבעת תשלם לתובעים את החיובים הכספיים הבאים-

    • סך של 296,338 ₪ (כולל מע"מ)(ליקויי בנייה- 33,424 ₪; איחור במסירת הדירה- 129,938 ₪; אי התאמה בממכר- 93,374 ₪; זיכויים ועלות חיפוי גבס- 20,000 ₪; עגמת נפש- 12,000 ₪; שיערוך- 7,602 ₪) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

    • החזר אגרת בית המשפט (אגרת פתיחה ומחצית שנייה) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד ההוצאה ועד לתשלום בפועל.

    • החזר שכר טרחתם של המומחים מטעם התובעים (ושכר עדותה של המומחית) בסכום כולל של 7,250 ₪ (מוצג 23 במוצגי התובעים) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד ההוצאה ועד לתשלום בפועל.

    • שכר טרחתו של ב"כ התובעים בסכום כולל של 20,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

סגירת תפריט