מקרקעין

למשרדנו ניסיון בליווי עסקאות מקרקעין- חוזי מכירה, והשכרה של דירות, חנויות, מגרשים ונכסים מסחריים, לרבות רכישת נכסים בהליכי כינוס נכסים, , הסכמי שיתוף ופירוק במקרקעין.

מכירה ורכישה של דירות יד שנייה

ליווי, ייצוג וטיפול בכל השלבים המקדמיים, בשלבי המשא ומתן, עריכת ההסכם, בדיקת הזכויות של הנכס (לרבותבמינהל מקרקעי ישראל ובחברות המשכנות), בדיקת עיקולים, משכנתאות, שעבודים, וכדומה עד להשלמת העיסקה במלואה ורישום הזכויות.

רכישת דירות חדשות מקבלן

ליווי והדרכה של הרוכשים בשלבי ניהול המו”מ מול הקבלן, בדיקה מקיפה ומעמיקה של תנאי חוזה המכר תוך שימת דגש על זכויות הרוכשים, בדיקת הבטוחות המוצעות על ידי הקבלן, ועוד.

חוזי שכירות

עריכת הסכם השכירות, וידוא ובדיקת זכויות המשכיר בנכס, בדיקת הערבים המוצעים, והעמדת בטוחות מתאימות.

סילוק שוכר שאינו משלם

למשרד נסיון בפינוי שוכרים שאינם משלמים ו/או מפרים את תנאי חוזי השכירות ו/או גורמים נזקים וכיוצ”ב והוצאתם מהדירה באופן מהיר תוך מזעור מרבי של נזקי המשכיר.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן