הסכם גירושין

תופעת הגירושין הפכה לנפוצה בשנים האחרונות. יהיו הסיבות לכך אשר יהיו, יש חשיבות עצומה לצורך להסדיר את היום שאחרי בצורה הטובה ביותר. הסכם גירושין הוא למעשה המהלך המסדיר בדרך משפטית את ההתנהלות ביום שאחרי. מהן החובות ומהן הזכויות של כל אחד מבני הזוג. 

מהו הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא הסכם הבא להסדיר מציאות עתידית. ההסכם מנסה להסדיר את מה שיביא איתו העתיד. ההסכם בא לתת מענה לתרחישים אפשריים שתכליתם היפרדות בני הזוג. טבעם של הסכמים אלו שהם תקפים לעיתים לשנים רבות גם לאחר הפרידה בעיקר במצב שבו יש לזוג ילדים משותפים וההסכם מסדיר בין השאר את תשלומי המזונות והסדרי הראיה. הסדרים אלו הקשורים לילדים מתקיימים כל עוד הילדים בחזקת קטינים.

הסכמי הגירושין מתייחסים באופן טבעי גם לסוגיות רבות נוספות ובמרכזן חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג. ההסכם יכול להתייחס לרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין או לנדוניה שכל אחד מבני הזוג הביא עימו לתוך הנישואין. חשוב להבהיר כי יכול להיות שנכס אשר היה בחזקת מי מבני הזוג טרם הנישואין יחשב כרכוש משותף לכן אם בני הזוג חשים צורך בכך במקרים רבים מומלץ להסדיר את סוגית הרכוש בהסכם ממון עוד בטרם קיום הנישואין.

                                                                                         

מהו התוקף המשפטי של הסכם הגירושין ?

הסכמי גירושין הם כאמור מסמכים בעלי תוקף משפטי, הסכמי גירושין חייבים להיות מתועדים ומאושרים על ידי אחד משני הגופים הבאים, בית הדין הרבני, או בית המשפט לענייני משפחה.  חשוב לציין שכיום בני זוג המעוניינים לבצע הליך של גירושין מחויבים בטרם יחלו בפתיחת הליכים משפטיים לבצע קודם כל מראש פניה להליך גישור על בסיס הוראת שעה משנת 2014. בעצם הגשת הסכם הגירושין לבית המשפט, הזוג מצהיר על הסכם ששני הצדדים מסכימים לו והמדינה באמצעות בתי המשפט נותנת לו תוקף משפטי מחייב.

מהם הסעיפים בהסכם גירושין ?

הסכם גירושין הוא כאמור הסכם החתם בין שני בני הזוג כאקט המסיים למעשה את חייהם המשותפים של בני הזוג והוא בעל תוקף משפטי. בסכם גירושין יכולים בני הזוג לכלול סעיפים שונים הנוגעים לאורחות חייהם ואמונותיהם, אין נושאים מוגדרים המחויבים להיות בהסכם גירושין, אך נציג כמה מן הסעיפים שהם ברוב המקרים הבסיס להסכם כולו.                                                                                     

הגירושין עצמם

שאלת ההסכמה במקרה הזה היא בעלת חשיבות גדולה. בני זוג אשר מסכימים על תנאי הגירושין ומבקשים להתגרש בהסכמה יעשו זאת ללא קושי מיוחד על ידי הגשת מסמכי הגירושין לבית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, ברוב מוחלט של המקרים בית המשפט יאשר את ההסכם. במקרים שאין בהם הסכמה יתקשו בני הזוג להגיע להסכם מוסדר ואז לעיתים יאלץ בית המשפט להתערב ולהחליט. 

סוגית הרכוש המשותף

הסכם גירושין צריך לכלול את כלל רכוש, חשבונות הבנק הנכסים וכל מה שיכול להיחשב כרכוש. הסכם יסדיר את אופן חלוקת הרכוש המשותף שצברו במהלך חייהם המשותפים. חשוב לציין כי יש איסור על העלמת פרטים בעת עריכת הסכם גירושין.

מזונות

הסכם גירושין יסדיר את הסוגייה החשובה הזאת לגבי סכומי הכסף שיעברו בין בני הזוג לצורך הטיפול בילדים, את האופן בו הם יועברו וכן את המועד בכל חודש.  המזונות, שישולמו בכל חודש לילדיהם, על ידי ההורה הלא משמורן.

זמני שהות

הסכם הגירושין יכלול לרוב את התנאים שיאפשרו קיומם של זמני שהות אשר יגדיר את האחריות על הילדים, מקום שהייתם, זמני השהות, בילוי החגים ועוד.

חינוך הילדים – סוגיית חינוך ילדים יכולה להיות משמעותית במידה ולאחר הפרידה בוחרים כל אחד מההורים צורת חיים שונה אשר מאמינה בגישות שונות. לכן הסכם גירושין טוב יספק תשובה גם לנושא זה ויקבע מראש את ההתנהלות בנושא.

סנקציות –  כדאי מאד לכלול בתוך הסכם הגירושין הבהרה לגבי מה תהיה הסנקציה עם מי משני הצדדים לא יעמוד במתחייב בהסכם

סגירת תפריט